Back to Bangkok soon / Wkrótce wracam do Bangkoku

xenophobia-2

May holidays in Europe is great, but it is time to start thinking of going back to work. After a week in Poland, I am now packing, and preparing to travel back to Thailand this weekend. While, I have really enjoyed staying with my family, hiking, visiting friends, and sightseeing; I am very annoyed by the politics in Poland. The country is in the middle of the presidential campaign, and the hopefuls for the job try convincing Poles to vote for them. Many of our presidential candidates seem to favour xenophobia, lack of respect for the natural environment, and a total lack of respect of diversity of any kind (religious, racial, political, etc.). Personally, I am saddened by this, and feel uncomfortable with with the level of political scene in Poland. In that sense, I am glad to be leaving the country, so that I can focus on my work, and forget about the language of hatred that I hear all around me.

***

Wakacje w Europie są naprawdę świetne, ale już czas na powrót do pracy. Po tygodniu wolnego, pakuję się i przygotowuję do powrotu do Tajlandii w najbliższy weekend. Pomimo tego, że naprawdę świetnie się bawię odwiedzając rodzinę, znajomych, czy też zwiedzając; to równie jestem zniesmaczony polityką w Polsce. Właśnie jesteśmy w środku kampani prezydenckiej w kraju i różni kandydaci starają się przekonać społeczeństwo na oddanie na siebie głosów. Wielu z naszych kandydatów wydaje się wybierać język ksenofobii, barku poszanowania dla środowiska naturalnego i całkowitego braku szacunku dla jakiejkolwiek różnorodności (religijnej, rasowej, politycznej, itp.). Osobiście bardzo mnie to smuci i jestem całkowicie zawiedziony poziomem sceny politycznej w Polsce. Dlatego, trochę cieszę się, że wyjeżdżam już z kraju i że wkrótce będę mógł skoncentrować się na swojej pracy i zapomnieć o językyku nienawiści, który wydaje się nas wszędzie otaczać.

Roman’s Pages ® 2001 - 2018