Blog

Cliff

Cliff

A very sad piece of news has reached me from the United States. My college friend, Cliff Burger has just passed away. Cliff has suffered from a brain cancer for a long time. He faced his illness with courage and an amazing dignity and integrity. He will be truly missed by many. May you rest in Peace!

Dzisiaj dotarły mnie bardzo smutne wieści ze Stanów Zjednoczonych. Właśnie przeczytałem, że zmarł mój kolega ze studiów, Cliff Burger. Cliff od długiego czasu cierpiał na raka mózgu. Wszyscy jego znajomo byliśmy pod wielkim wrażeniem z jaką godnością i odwagą walczył z chorobą. Będziemy za nim tęsknić. Niech odpoczywa w Pokoju!

Central Europe and refugees / Europa Środkowa i uchodźcy

Imigranci w Polsce

As many of the European countries struggle to find a solution to a crisis caused by an influx of refugees from Syria and northern Africa to Europe, the 4 Central European countries (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) have sent a shockwave across the continent by sending a clear signs that they are not likely to support any European consensus on obligatory sharing of burden of accepting refugees on their own soil.

Regardless of whether these countries will eventually decide to soften their position or not, I am astounded to learn that after suffering so much during the recent world war, as well as decades of communism, we are so unwelcoming and unable to offer a helping hand to those who really need it. Perhaps, we should all remind ourselves that we are all signatories of Universal Human Rights Declaration, and as such have responsibilities towards refugees. If our countries are unable to accept humanistic approach to the crisis, perhaps at least we would be able to consider our international obligations that we subscribed to?

***

Podczas gdy kraje Europy starają się zasugerować rozwiązania mające na celu zakończenie kryzysu związanego z przybywaniem do Europy uciekinierów z Syrii i niektórych krajów Afryki północnej, 4 państwa Europy Środkowej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry) zdecydowały się na storpedowanie inicjatyw polegających na obwiązkowym przyjęciu uchodźców celem równomiernego rozmieszczenia przesiedleńców na terenie UE.

Niezależnie od tego, czy nasze kraje zdecydują się na współpracę z innymi krajami Europy w poszukiwaniu rozwiazań tych trudnych problemów, nie mogę pojąć jak to możliwe, by nasze kraje, które tak bardzo wycierpiały podczas ostatniej wojny światowej oraz przez dekady komunizmu, dzisiaj nie potrafiły okazać najmniejszej empatii i pomocnej dłoni dla ludzi, którzy tego tak bardzo potrzebują i oczekują. Może wszyscy razem powinniśmy sobie przypomnieć, że jesteśmy sygnatoriuszami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i co się z tym wiąże mamy obowiązek pomocy uchodźcom. Jeśli nie możemy zdobyć się na akt humanizmu wobec ofiar wojen, może przynajmniej powinniśmy rozważyć, że mamy pewne zobowiązania wobec społeczności międzynarodiwej z racji bycia częścią społeczności międzynarodowej.

Roman’s Pages ® 2001 - 2018