Blog

Lucy Strickland

Lucy

Source of the photograph / Źródło zdjęcia: www.couriermail.com.au 

Lucy Strickland, my dear friend with whom I worked in Ethiopia has been nominated as one of the finalist for the prize of Pride of Australia in the category of ‘Inspiration’. Details can be read here. Congratulations to Lucy!

Lucy Strickland, moja droga przyjciółka z którą pracowałem w Etiopii została nominowana na jedną z finalistek do nagrody ‘Duma Australii’ w kategorii ‘Inspiracje’. O szczegółach konkursu można przeczytać klikając tutaj. Gractulacje dla Lucy!

Shame of Europe / Wstyd Europy

EU asylum seekers

I am certainly not a very proud citizen of Poland and Europe these days. When following how Europe is dragging its feet on helping refugees from Syria, Somalia or Eritrea I feel ashamed. If this was not bad enough, I think that we are witnessing a re-birth of large scale Nazism in many parts of Europe. Sadly Poland’s society, which suffered so much from the evils of War War II seems to be actively involved in the promotion of xenophobia and hatred towards refugees that flee their countries in search of an opportunity of peace. I dearly hope that I am wrong, or that people will stop and reflect, but I just worry that we are heading towards the conflict that will be impossible to manage. There is too much hatred and suffering that goes nowhere. Very sad times!

Dziś z pewnością nie mam wielu powodów do dumy z bycia Europejczykiem czy Polakiem. Kiedy czytam o tym jak Europa odpycha od siebie uchodźców z Syrii, Somalii czy Erytreii to czuję wstyd. Jakby tego było mało, wydaje się, że w wielu częściach Europy obserwujemy odrodzenie Nazizmu. Dla mnie szczególnie smutne jest to, że społeczeństwo polskie, które samo tak dużo wycierpiało podczas II Wojny Światowej dziś głęboko promuje ksenofobię i nienawiść do uchodźców którzy szukają w Europie schronienia przed prześladowaniami i śmiercią. Chciałbym się mylić, lub mieć nadzieję, że ludzie się opamiętają zanim będzie zbyt późno, ale wydaje mi się że podążamy w stronę konfliktu który nie będziemy mogli kontrolować. Nienawiść z jednej strony i cierpienie ludzkie z drugiej jest receptą na tragedię. Żyjemy w smutnych czasach!

Finishing my time off / Koniec wakacji

P1010331

I am now at one of Warsaw’s airport hotels waiting for my flight to Dubai. My summer in Europe is finishing now, and going back to Bangkok to resume my duties in the office on Monday. It was fun to be here, and looking forward to my next experience. 

Jestem już w jednym z warszawskich hoteli lotniskowych i czekam na swój lot do Dubaju. Kończą się moje wakacje w Europie i wracam do Bangkoku by w poniedziałek rozpocząć pracę w biurze. Super było być w domu i nie mogę się już doczekać następnego razu.

New pictures available / Nowe zdjęcia

P1010316

Holidays are always a good time for photo taking. As I am touring Spain and Poland, I take some pictures from my whereabouts. You are definitely welcome to have a look

Wakacja motywują do fotografowania. Podróżując po Hiszpanii i Polsce zrobiłem dość dużo zdjęć. Zapraszam do ich oglądnięcia.

Roman’s Pages ® 2001 - 2018