Blog

Refugees in South-East Asia / Uciekinirzy w Południowo-Wschodniej Azji

Uciekinierzy na morzu

Photo Credit/Zdjęcie ze strony: www.dw.de

The Bay of Bengal refugee crisis has changed my plans, and instead of travelling to Brussels for internal meetings in the HQs of my organisation, I remained in Bangkok to follow-up on negotiation progress between the countries on how to handle it. Today, the Government of Thailand is hosting a meeting on finding solutions, but so far, as it is reported, the meeting has not yet brought fruits: Bangkok Post article.

***

Kryzys uciekinierów, jaki doświadczamy w Zatoce Bengalskiej zmienił moje plany podróży do Brukseli. Zamiast uczestnictwa w spotkaniach w kwaterze mojej organizacji, zostałem w Bangkoku by śledzić rozwój sytuacji dotyczącej kryzysu. Dziś Rząd Królestwa Tajlandii organizuje spotkanie międzypaństwowe mające na celu znaleźć jakieś rozwiązania, ale do tej pory rezultaty nie są jeszcze zachęcające: Bangkok Post (w języku angielskim).

Talks about refugees / Rozmowy o uciekinierach

IMG_1490

I just got back to Bangkok from Jakarta, where I met with various organisations trying to deal with the most recent refugee crisis in South East Asia (Myanmar and Bangladeshi refugees trying to seek safety in countries of South East Asia). I have to say that this trip affected my personally a lot… It is already a while since I have been dealing with so much hatred and so much unwillingness of lending a helping hand to the poorest and the most vulnerable victims of conflicts and prosecutions. The last few days I hear nothing but excused of why it is okay not to rescue people from starvation and thirst and seas; why it is okay to deport refugees back to to places, where they are likely to face severe prosecution; and countless reasons of why it is justified that the wealthy countries do not welcome refugees, out of duty to protect order within its boundaries. Hatred, xenophobia, cynicism, lack of compassion and lack of empathy are the adjectives that I will associate with May 2015. As nations, communities, civil society organisations, and indeed individuals - we should be ashamed that we do so little to help those who need help, or worse so, that we advocate for actions that potentially harm refugees. I think that we are experiencing a very severe crisis of humanity that will turn against us altogether sooner rather than later. Shame on us the humans!

And here comes an associated article relating to the above.

***

Właśnie wróciełem do Bangkoku z Dżakarty, gdzie spotykałem się z organizacjami, które starają się zrobić co w ich mocy by przynajmniej trochę pomóc w rozwiązaniu kryzysu uciekinierów jaki doświadczamy w Azji Południowo-Wschodniej (uciekinierzy z Mjanmy i Bangladeszu szukający schronienia w krajach Azji Południowo-Wschodniej). Przyznam, że ta podróż bardzo mną wstrząsnęła… Już dość długo nie spotkałem się z tak wielką ilością nienawiści i braku jakiejkolwiek inicjatywy by pomóc ofiarom konfliktów i prześladowań. Przez ostatnie kilka dni nie słyszę o niczym innym tylko o wymówkach dlaczego nie trzeba ratować istnień ludzkich na morzu i dlaczego można zostawić na środku oceanu ludzi do czasu aż wszyscy poumierają z głodu i pragnienia; dlaczego jest zupełnie okej by deportować tych którzy już przybyli do miejsc skąd uciekli i skazać ich na prześladowania czy nawet śmierć; dlaczego bogate kraje mają moralny obowiązek nie przyjmować uciekinierów, by chronić ład społeczny w swoich krajach. Zdecydowanie maj 2015 będę pamiętał jako czas nienawiści, ksenofobii, cynizmu, czy też braku empatii dla cierpienia ludzkiego. Jako narody, społeczności, organizacje charytatywne i wreszcie jako osoby indiwidualne - zdecydowana większość z nas - powinniśmy się wstydzić, że robimy tak mało by pomóc, lub jeszcze gorzej iż staramy się celowo skrzywdzić uciekinierów. Wydaje mi się, że przeżywamy teraz poważny kryzys humanizmu i wcześniej czy później w jakiś sposób będziemy musieli za to odpowiedzieć. Wstydźmy się!

A tutaj artykuł, który pokazuje trochę sytuację do której się odnoszę (język angielski). 


Typhoon in the Philippines / Tajfun na Filipinach

typhoon-620x471

The end of my holiday in Poland is a bit stressful. As I pack to go back to Thailand, we are hearing that many people are bing evacuated from northern parts of the Philippines, due to the typhoon that is expected to make a landfall on Sunday. I may be needing to travel to the Philippines to carry our humanitarian assessments, right after arriving to Bangkok.

Trochę stresu na koniec urlopu w Polsce. Przygotowując się na powrót do Tajlandii, doszły do mnie wieści, że trwa ewakucja tysięcy ludzi w północnej części Filipin, gdzie spodziewany jest silny tajfun, który ma uderzyć w kraj już w niedzielę. Może się więc zdarzyć, że zaraz po przylocie do Bangkoku będę musiał wyjechać na Filipiny, by zrozumieć skalę zniszczeń i ewentualnych potrzeb humanitarnych.

Back to Bangkok soon / Wkrótce wracam do Bangkoku

xenophobia-2

May holidays in Europe is great, but it is time to start thinking of going back to work. After a week in Poland, I am now packing, and preparing to travel back to Thailand this weekend. While, I have really enjoyed staying with my family, hiking, visiting friends, and sightseeing; I am very annoyed by the politics in Poland. The country is in the middle of the presidential campaign, and the hopefuls for the job try convincing Poles to vote for them. Many of our presidential candidates seem to favour xenophobia, lack of respect for the natural environment, and a total lack of respect of diversity of any kind (religious, racial, political, etc.). Personally, I am saddened by this, and feel uncomfortable with with the level of political scene in Poland. In that sense, I am glad to be leaving the country, so that I can focus on my work, and forget about the language of hatred that I hear all around me.

***

Wakacje w Europie są naprawdę świetne, ale już czas na powrót do pracy. Po tygodniu wolnego, pakuję się i przygotowuję do powrotu do Tajlandii w najbliższy weekend. Pomimo tego, że naprawdę świetnie się bawię odwiedzając rodzinę, znajomych, czy też zwiedzając; to równie jestem zniesmaczony polityką w Polsce. Właśnie jesteśmy w środku kampani prezydenckiej w kraju i różni kandydaci starają się przekonać społeczeństwo na oddanie na siebie głosów. Wielu z naszych kandydatów wydaje się wybierać język ksenofobii, barku poszanowania dla środowiska naturalnego i całkowitego braku szacunku dla jakiejkolwiek różnorodności (religijnej, rasowej, politycznej, itp.). Osobiście bardzo mnie to smuci i jestem całkowicie zawiedziony poziomem sceny politycznej w Polsce. Dlatego, trochę cieszę się, że wyjeżdżam już z kraju i że wkrótce będę mógł skoncentrować się na swojej pracy i zapomnieć o językyku nienawiści, który wydaje się nas wszędzie otaczać.

New Website / Nowa Strona

P1050009

As promised, here come a slightly refreshed version of my pages. At this stage (May 2015), lots of resources are unfinished, and are ‘under construction’. While I am sorry for inconvenience, I hope that the site will be fully operational soon. 

You will have noticed that while much on the site remains the same, there are some modifications. The main addition is a section on immigration to Poland. The changing times: economic situation in the world and in Poland, as well as demographic developments started processes that we would never imagine that could take place: immigration to Poland. This new, for us, phenomena is full of opportunities, but also cause a considerable uneasiness among many Poles. I find all of these processes extremely interesting and worth some attention - hence this section.

I hope that you will enjoy new and refreshed website! Warmest greetings to all!

***

Jak obiecywałem już wcześniej, skończyłem wstępną wersję swojej nowej strony. Na chwilę obecną (maj 2015), wciąż wiele sekcji wymaga dokończenia i dalej są one ‘w trakcie tworzenia’, będą one jednak szybko uzupełniane i mam nadzieję, że wkrótce cała strona będzie w pełni funkcjonalna. 

Zauważycie, że większość zawartych materiałów jest podobna do tych ze starej wersji strony, ale jest też kilka nowości. Główną zmianą jest dodanie sekcji dotyczącej tematów migracji do Polski. Zmiany na świecie: sytuacji ekonomicznej w  Polsce i na świecie, demograficzne przemiany społeczeństw spowodowały natężenie zjawiska, którego wcześniej nie znaliśmy: imigracji do Polski. Ten nowy proces jest pełen nowych możliwości, ale i wyzwań. Imigracja wśród wielu Polaków   budzi ogromne kontrowersje. To wszystko sprawia, że jest to dla mnie temat bardzo interesujący, który warty jest uwagi - stąd właśnie ta sekcja.

Mam nadzieję, że każdy znajdzie tu coś ciekawego! Pozdrawiam serdecznie!

Roman’s Pages ® 2001 - 2018