Shame of Europe / Wstyd Europy

EU asylum seekers

I am certainly not a very proud citizen of Poland and Europe these days. When following how Europe is dragging its feet on helping refugees from Syria, Somalia or Eritrea I feel ashamed. If this was not bad enough, I think that we are witnessing a re-birth of large scale Nazism in many parts of Europe. Sadly Poland’s society, which suffered so much from the evils of War War II seems to be actively involved in the promotion of xenophobia and hatred towards refugees that flee their countries in search of an opportunity of peace. I dearly hope that I am wrong, or that people will stop and reflect, but I just worry that we are heading towards the conflict that will be impossible to manage. There is too much hatred and suffering that goes nowhere. Very sad times!

Dziś z pewnością nie mam wielu powodów do dumy z bycia Europejczykiem czy Polakiem. Kiedy czytam o tym jak Europa odpycha od siebie uchodźców z Syrii, Somalii czy Erytreii to czuję wstyd. Jakby tego było mało, wydaje się, że w wielu częściach Europy obserwujemy odrodzenie Nazizmu. Dla mnie szczególnie smutne jest to, że społeczeństwo polskie, które samo tak dużo wycierpiało podczas II Wojny Światowej dziś głęboko promuje ksenofobię i nienawiść do uchodźców którzy szukają w Europie schronienia przed prześladowaniami i śmiercią. Chciałbym się mylić, lub mieć nadzieję, że ludzie się opamiętają zanim będzie zbyt późno, ale wydaje mi się że podążamy w stronę konfliktu który nie będziemy mogli kontrolować. Nienawiść z jednej strony i cierpienie ludzkie z drugiej jest receptą na tragedię. Żyjemy w smutnych czasach!

Roman’s Pages ® 2001 - 2018