Refugees in South-East Asia / Uciekinirzy w Południowo-Wschodniej Azji

Uciekinierzy na morzu

Photo Credit/Zdjęcie ze strony: www.dw.de

The Bay of Bengal refugee crisis has changed my plans, and instead of travelling to Brussels for internal meetings in the HQs of my organisation, I remained in Bangkok to follow-up on negotiation progress between the countries on how to handle it. Today, the Government of Thailand is hosting a meeting on finding solutions, but so far, as it is reported, the meeting has not yet brought fruits: Bangkok Post article.

***

Kryzys uciekinierów, jaki doświadczamy w Zatoce Bengalskiej zmienił moje plany podróży do Brukseli. Zamiast uczestnictwa w spotkaniach w kwaterze mojej organizacji, zostałem w Bangkoku by śledzić rozwój sytuacji dotyczącej kryzysu. Dziś Rząd Królestwa Tajlandii organizuje spotkanie międzypaństwowe mające na celu znaleźć jakieś rozwiązania, ale do tej pory rezultaty nie są jeszcze zachęcające: Bangkok Post (w języku angielskim).

Roman’s Pages ® 2001 - 2018