Lucy Strickland

Lucy

Source of the photograph / Źródło zdjęcia: www.couriermail.com.au 

Lucy Strickland, my dear friend with whom I worked in Ethiopia has been nominated as one of the finalist for the prize of Pride of Australia in the category of ‘Inspiration’. Details can be read here. Congratulations to Lucy!

Lucy Strickland, moja droga przyjciółka z którą pracowałem w Etiopii została nominowana na jedną z finalistek do nagrody ‘Duma Australii’ w kategorii ‘Inspiracje’. O szczegółach konkursu można przeczytać klikając tutaj. Gractulacje dla Lucy!

Roman’s Pages ® 2001 - 2018