February plans / Plany na luty

P1010076

🇬🇧
I am packed and ready to go to the airport. After a week in Myanmar’s capital Yangon, I am travelling back to Bangkok. 

It will be a very busy February. Trying to finalise lots of work on humanitarian funding in South East Asia and also trying to work out some strategies on publicising the case of Tahir in Australian media. Then, at the end of February off to Portugal to finalise all the administrative work for becoming a Portuguese resident!

🇵🇱
Już spakowany i gotowy do wyjazdu na lotnisko. Po tygodniowym pobycie w Jangunie, stolicy Mjanmy, wracam do Bangkoku.

Koniec lutego zapowiada się dość pracowicie. Będę musiał sfinalizować pracę na alokacją funduszy humanitarnych w Azji Południowo-Wschodniej, jak i również obmyśleć strategie dotyczącą tego, jak nagłośnić sprawę Tahira w mediach australijskich. Wreszcie pod koniec miesiąca jadę do Portugalii, by sfinalizować sprawy administracyjne dotyczące swojej rezydentury w tym kraju!

Roman’s Pages ® 2001 - 2018